Deze website is eigendom van SUIT Matters B.V.. De tekst op deze site is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. SUIT Matters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin van het woord) van informatie op deze site. 

Werking van de website

SUIT Matters kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor onze uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als je daardoor schade leidt. 

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van SUIT Matters. Je mag de informatie op onze website voor privédoeleinden gebruiken, onder voorwaarde dat je vermeldt dat je de informatie hebt gevonden op deze website en dat je de informatie ongewijzigd laat. Als je de informatie op deze site wil gebruiken voor commerciële doeleinden, moet je daarvoor eerst toestemming vragen. 

Voor wie is de informatie op deze website en met welk doel?

De informatie op deze website is bedoeld voor gezonde personen van 18 jaar of ouder. De onderwerpen zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en in geen enkel opzicht bedoeld als medisch advies. Noch SUIT Matters, noch de staf, medewerkers of agenten van SUIT Matters, zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is. 

Over de disclaimer

SUIT Matters behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vind je altijd op deze website.