Algemene Voorwaarden SUIT Matters B.V. | Consument

SUIT Matters B.V. (SUIT) hanteert de Algemene Voorwaarden die zijn opgesteld door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.

Download hier de algemene voorwaarden als PDF bestand in het Nederlands.
Download hier de algemene voorwaarden als PDF bestand in het Engels.